Privacystatement Autoschade Roos Alkmaar

Autoschade Roos Alkmaar, gevestigd aan Robbenkoog 23, 1822 BA te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Autoschade Roos Alkmaar
Robbenkoog 23
1822 BA Alkmaar
www.autoschaderoos.nl

072 5622210

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autoschade Roos verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
Kenteken
E-mailadres
Functie

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Autoschade Roos verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Uitvoeren van sollicitatieprocedures
Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten
Het uitvoeren van het schadeafwikkelingsproces
Het afhandelen van klachten
Het doen van acquisitie/relatiebeheer

Delen van persoonsgegevens met derden:

Autoschade Roos deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in opdracht van Autoschade Roos verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Autoschade Roos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Autoschade Roos indien nodig je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autoschade Roos gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Autoschade Roos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Social media buttons

Wij gebruiken social media buttons. Social media buttons zijn bijvoorbeeld de Facebook “Like”-knop en knoppen om informatie te publiceren op Twitter of LinkedIn. Met deze knoppen verzamelen de aanbieders van deze diensten persoonsgegevens over je. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met je gegevens omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Autoschade Roos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@autoschaderoos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . Autoschade Herstel Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autoschade Herstel Groep neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 072 5622210 of info@autoschaderoos.nl

✓ Altijd vóóraf een duidelijke prijsopgave

✓ 7 Jaar garantie op je schadeherstel

✓ Geniet van service 9.2/10 klantentevredenheid

Schade melden